Crisismanagement en incident management

Uw organisatie wordt geconfronteerd met een crisis en/of incident waarbij direct leiding moet worden genomen. Helaas komt dit geregeld voor. Een afdeling blijkt in conflict te zijn, een managementlaag disfunctioneert of uw organisatie wordt geconfronteerd met de gevolgen van een buiten de organisatie staande situatie met grote maatschappelijke impact.

In dit soort situaties krijgt u behoefte aan ondersteuning die nuchter en doeltreffend te werk gaat om in control te komen. Onze partners in crsisismanagement en incident management hebben ieder binnen hun vakgebied kennis en ervaring om organisaties weer in control te krijgen. Hierdoor kan uw organisatie weer overgaan tot de orde van de dag terwijl de consequenties ten gevolge van de crisis c.q. het incident worden afgehandeld.

Incident management

Binnen onze organisatie hanteren wij hier de term "fixing". Een specifieke eigenschap hierin is dat wij tot het uiterste gaan om de situatie "gefikst" te krijgen. Dit kan gaan van een lekkage in een operationele kantooromgeving, tot het voorkomen van imagoschade door mogelijke sociale onrust. Heeft u ons nodig dan kunt u ons hier 24 uur per dag voor benaderen. Kleine kanttekening hierbij is dat dit van tevoren afgesproken dient te worden. Mocht hier de tijd voor ontbreken dan kunt u ons bellen op +31 418 594207 of stuur een SMS naar +31 6 46594848. Wij zullen u dan binnen 24 uur benaderen.

Voor meer informatie klikt u hier, wij maken graag een afspraak met u.