Het Nieuwe Werken

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over het zogenaamde "Het Nieuwe Werken". Vaak vanuit één bepaalde invalshoek, zijnde de ICT, het kantoor of de wijze van werken. Binnen VECIM zien wij "Het Nieuwe Werken" als een kans! Een kans om een organisatie te veranderen naar prestatiegedreven op basis van een bedrijfseconomisch verantwoord ingerichte bedrijfsvoering. Onze partner en expert Frank Blijlevens helpt u graag met een doordachte en succesvolle aanpak.

Wij hebben veel kennis ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en doorvoeren van "Het Nieuwe Werken" binnen het publieke domein. Dit doen wij op basis van het alom gehanteerde "Bricks, Bytes en Behaviour" principe. Deze drie onderdelen tesamen vormen de basis van het effectief uitnutten van de kansen die "Het Nieuwe Werken" uw organisatie biedt.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle doorvoering van "Het Nieuwe Werken" is hier terug te lezen. Onze partner Frank Blijlevens was hier de programmamanager van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis. Een gemeentehuis wat ontworpen is om op basis van "ontmoeten, samenwerken en dienstverlenen" de burgers, bedrijven en instellingen van de gemeente goed en verantwoord te bedienen.