Vertrouwen En Commitment Inspireert Mensen

Organisatie Adviseurs vanuit verbinding

VECIM, Coachend Interim Management

Wij zijn een Veranderkundig Adviesbureau dat streeft naar duurzame oplossingen voor haar relaties.

interim management

VECIM richt zich met name op publieke en not-for-profit organisaties, die bovenal een hoge waardering door hun klanten en medewerkers nastreven. En daarbij tevens een sterke alignment willen realiseren tussen de Missie, Visie, Strategie en de operationele activiteiten. Vanzelfsprekend op basis van verantwoorde bedrijfseconomische afwegingen.

VECIM staat bij ons voor: Vertrouwen En Commitment Inspireert Mensen.

Veranderingstrajecten

De adviseurs van VECIM hebben veel kennis en ervaring opgebouwd in complexe veranderingstrajecten bij diverse organisaties in Nederland. Dit bij Gemeenten, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Hoger en Academisch onderwijs en verzekeraars zonder winstoogmerk. De samenhang bij al deze opdrachten is het succesvol laten verlopen van de gehele verandering met en door de medewerkers en management van onze opdrachtgevers. Waarom lukt deze aanpak? Al onze adviseurs hebben lijnverantwoordelijkheid gehad in het verleden en hebben ervaring met het opdrachtgeverschap.

Naast de advies- en interimwerkzaamheden in de publieke en not-for-profit sector beschikken wij over een uitstekend track record in de private sector. Onze interim management ervaring tot op heden is dat juist deze kennis en ervaring leidt tot geslaagde veranderingstrajecten binnen de publieke en not-for-profit sector. Door de combinatie van de aanpak van een veelal meer resultaatgerichte omgeving en de kennis van het publieke domein zijn wij in staat om de altijd zo lastige cultuurveranderingen succesvol te begeleiden.

VECIM wordt gedreven door passie voor het optimaliseren van organisaties. Altijd in direct contact met de opdrachtgever, zodat u weet wie uw organisatie ondersteunt.