Vertrouwen En Commitment Inspireert Mensen

Organisatie Adviseurs vanuit verbinding

interim management

Wij zijn een Veranderkundig Adviesbureau dat streeft naar duurzame oplossingen voor haar relaties.

VECIM richt zich met name op publieke en not-for-profit organisaties, die bovenal een hoge waardering door hun klanten en medewerkers nastreven. En daarbij tevens een sterke alignment willen realiseren tussen de Missie, Visie, Strategie en de operationele activiteiten. Vanzelfsprekend op basis van verantwoorde bedrijfseconomische afwegingen. Onze adviseurs dragen de publieke en not-for-profit sectoren een warm hart toe.

VECIM staat bij ons voor: Vertrouwen En Commitment Inspireert Mensen.

Klantgedreven verbetertrajecten

De adviseurs van VECIM hebben veel kennis en ervaring opgebouwd in complexe veranderingstrajecten bij diverse organisaties in Nederland. Dit bij Gemeenten, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Hoger en Academisch onderwijs en verzekeraars zonder winstoogmerk. De samenhang bij al deze opdrachten is dat wij uw klantervaringen als de basis nemen voor de te ontwikkelen verbetertrajecten.

Daarnaast creëren wij een omgeving om het succesvol laten verlopen van de gehele verandering mogelijk te maken. Dit samen met en door de medewerkers en het management van onze opdrachtgevers Waarom lukt deze aanpak? Al onze adviseurs hebben lijnverantwoordelijkheid gehad in het verleden en hebben ervaring met het opdrachtgeverschap.

VECIM wordt gedreven door passie voor het optimaliseren van organisaties. Altijd in direct contact met de opdrachtgever, zodat u weet wie uw organisatie ondersteunt.