Het Nieuwe Werken

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over het zogenaamde "Het Nieuwe Werken". Vaak vanuit één bepaalde invalshoek, zijnde de ICT, het kantoor of de wijze van werken. Binnen VECIM zien wij "Het Nieuwe Werken" als een kans! Een kans om een organisatie te veranderen naar prestatiegedreven op basis van een bedrijfseconomisch verantwoord ingerichte bedrijfsvoering. Binnen ons partnerschap is er veel ervaring met het bepalen van de uitgangspunten om meer productiviteit uit uw organisatie te halen. Tevens hebben wij binnen ons netwerk veel kennis en ervaring aanwezig om u op alle aspecten bij te staan.

Wij hebben veel kennis ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en doorvoeren van "Het Nieuwe Werken". Dit doen wij op basis van het alom gehanteerde "Bricks, Bytes en Behaviour" principe. Deze drie onderdelen tesamen vormen de basis van het effectief uitnutten van de kansen die "Het Nieuwe Werken" uw organisatie biedt.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle doorvoering van "Het Nieuwe Werken" is hier terug te lezen. Onze managing partner Bart van Eijck heeft hier projecten om de dienstverlening te implementeren in het nieuwe gemeentehuis gerealiseerd. Dit binnen het programmateam van onze netwerkpartner Frank Blijlevens, de verantwoordelijk programmamanager.