Referenties van Huib Verhoeff

Referenties van Huib Verhoeff

Zelfstandige, Huib Verhoeff Advies

“I have known Huib for a lot of years. He is a relaxed and very approachable person with a good sense of humor. Besides that he has the ability to inspire. I would certainly recommend him for any task where enthusiasm, hard work and reliability are valued.” 24 oktober 2008
Ruud V., Consultant HR & Payroll, Centric IT Solutions, zat bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met Huib Verhoeff bij Self-employed

Geassocieerd partner, VDG Trajectmanagement BV

“Heb met Huib samengewerkt in VDG Trajectmanagement voor diverse gemeenten. Huib heeft veel know how en ervaring met management in het publieke domein en is een plezierige collega om mee samen te werken.” 6 juli 2012
Kees van Tilburg, Adviseur gemeentelijke verzelfstandigingstrajecten, Van Tilburg Projectmanagement, werkte direct samen met Huib Verhoeff bij VDG Trajectmanagement BV

Zelfstandige, Huib Verhoeff Advies

“Huib is een bijzonder aimabele man, met kennis van zaken over de huidige dynamiek bij lokale overheden en de gevolgen daarvan voor uitvoerende diensten. Hij beschikt over veel veerkracht, flexibiliteit en inlevingsvermogen om direct inzetbaar te zijn op complexe vraagstukken. Fijne collega om mee te werken!” 23 december 2009
Tjarda Gerlof heeft met Huib Verhoeff samengewerkt bij de gemeente Haarlem en was daarna als zelfstandige betrokken bij Huib Verhoeff Advies

Hoofd belastingen, Gemeente Haarlem

“In mijn periode dat ik gewerkt heb als senior WOZ-taxateur bij de gemeente Haarlem, heb ik de heer Verhoeff leren kennen als een zeer inspirerend en doortastend hoofd van de afdeling Invordering & Belastingen. Hij is met name zeer goed in staat geweest om medewerkers mee te nemen en te motiveren in een lastig veranderingstraject naar verzelfstandiging van de afdeling Invordering & Belastingen. Het is de heer Verhoeff gelukt, om in een risicomijdende omgeving toch snel en doeltreffend het organisatieveranderingstraject door te voeren waardoor de medewerkers het verlies van hun status als "gemeenteambtenaar" eerder als "kans" dan als "risico" zagen. Ik heb hier veel van geleerd, waardoor mijn carrière in een enorme stroomversnelling is gekomen. Bedankt hiervoor!” 13 januari 2012
Eric V., Senior WOZ-taxateur, Gemeente Haarlemwerkte direct samen met Huib Verhoeff bij Gemeente Haarlem