Visie

Visie van VECIM

visieDe visie van VECIM is dat wij voor onze relaties zorg dragen voor duurzame oplossingen die op basis van een gedragen ambitie zijn ontwikkeld. Zodat onze relaties meetbaar betere resultaten gaan realiseren met betrokken en bevlogen medewerkers. Vanzelfsprekend op basis van bedrijfseconomsch verantwoorde bedrijfsvoering.

VECIM staat bij ons voor: Vertrouwen En Commitment Inspireert Mensen!

Vanuit onze optiek zijn de oplossingen altijd een verandering. De oplossingen worden door deze zienswijze altijd vanuit beproefde verandermethodieken geïmplementeerd met en door alle geledingen van onze relaties.  Hierdoor worden uw doelstellingen met draagvlak onder medewerkers  gerealiseerd. Wij veranderen uw organisatie niet, wij begeleiden uw veranderende organisatie zodat deze op eigen kracht de veranderingen eigen maakt. De borging van de veranderingen in uw organisatie is onze belangrijkste missie.

Om dit zowel succesvol als integer te kunnen doen werkt VECIM over het algemeen rechtstreeks voor opdrachtgevers. Zodoende zijn wij in staat altijd het belang van de opdrachtgever op de eerste plaats te zetten. Tijdens veranderingstrajecten dient de juiste persoon op de juiste plek te zitten. Door rechtstreeks voor opdrachtgevers te werken zijn wij in staat om zuiver en transparant de benodigde expertise in te zetten.

Binnen VECIM geloven wij in deze aanpak en scherpen deze na iedere opdracht verder aan op basis van de opgedane ervaring en nieuw ontwikkelde kennis. Hierdoor beschikt u tijdens onze begeleiding over de nieuwste inzichten op het gebied van veranderingsmanagement.

Vanuit onze transparante en open wijze van afstemmen met opdrachtgevers en stakeholders realiseren wij uw wensen en doelen binnen de gestelde budgetten. Door onze coachende aanpak realiseren wij ook de kennisoverdracht naar uw management en medewerkers.

Vanwege de mantelovereenkomsten die opdrachtgevers ooit zijn aangegaan werken wij in die voorkomende gevallen via de mantel. Hierbij stellen wij de voorwaarde dat onze onafhankelijkheid overeind blijft.